Κυψέλη ατμού. Παρέχει ατμό και ρεύμα στα ατμοσίδερα μέσω της κεντρικής εγκατάστασης.

Περιγραφή

Κυψέλη ατμού JV 19

Μονάδα παροχής ατμού -κυψέλη ατμού.Παρέχει ατμό και ρεύμα στα ατμοσίδερα μέσω της κεντρικής εγκατάστασης.

Ρεύμα σύνδεσης: 230V