Μαγνητικός έλεγχος κλειδώματος της πόρτας. Τύμπανο(κάδος) και φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα.

Περιγραφή

Μαγνητικός έλεγχος κλειδώματος της πόρτας. Τύμπανο(κάδος) και φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα.

Σύστημα ελέγχου του αέρα που εξάγετε, σε περίπτωση προβλήματος στην αναρρόφηση σταματά η μηχανή αυτόματα. Mε computer, ενσωματωμένες 5 γλώσσες της Ε.Ε. και μηνύματα δυσλειτουργίας, μνήμη 9 προγραμμάτων.

Ένδειξη του απομένοντα χρόνου και θερμοκρασίας στο τέλος κάθε κύκλου. Με timer, προγραμματισμός οποιαδήποτε διαδικασίας από τα δύο χειριστήρια(θερμοκρασίας και χρόνου). Ευκολότερο στην χρήση του και στην συντήρηση του. Αναστροφέας κάδου, δεξιά και αριστερά.

Μεγάλο φίλτρο και εύκολη πρόσβαση για εύκολο και αποτελεσματικό καθάρισμα Μεγάλη πόρτα με ειδική
κατασκευή για την καλύτερη δυνατή ορατότητα & φόρτωση.

Λειτουργεί με τριφασικό ρεύμα. Πιστοποιητικό : ISO 9001 & C.E.