Έναρξη εξαγωγών σε όλες τις Βαλκανικές και Ευρωπαϊκές χώρες